Caneco BT Banner

Caneco BT

Caneco BT este un software pentru calculul, dimensionarea și verificarea instalațiilor electrice de joasă tensiune.

Noutăți 2020:
 • Cataloage noi ale producătorilor de echipamente
 • Bidirecționalitatea completă a datelor între Revit® Models și Caneco BT
 • În curând:
 •  Exportul de date către softurile SEE Electrical și SEE Electrical Expert (Editor IGE+XAO) pentru crearea schemelor multifilare.
   Calculul Arc Flash

Caracteristici cheie

Calcul și dimensionare de circuite

 • Caneco BT efectuează toate calculele de curenți de scurtcircuit, curenti de defect, caderi de tensiune, sectiunea si lungimea maxima a cablurilor in functie de modul de pozare, suprasarcina, atingere indirecta, stresul termic dupa scurtcircuit, factori de corectie, etc. în conformitate cu standardele aplicabile și constrângerile electrice ale instalației electrice.
 • De asemenea, calculează cele mai economice echipamente pentru protejarea instalației și a persoanelor fizice.

Discriminare (Selectivitate) și backup

 • Caneco BT oferă un diagnostic bazat pe curbe de declanșare, calcul și tabele ale producătorului.
 • Ia în considerare curenții, precum și aspectele cronologice și diferențiale pentru a asigura discriminarea care poate fi consolidată și prin coordonare.

Scheme automate

 • Caneco BT produce automat schemele monofilare ale instalației electrice pe baza a 3 interfețe dinamice de introducere a datelor: schemă monofilară tip rețea, tablou de distribuție și foaie de calcul.

Schimb eficient de date

 • Caneco BT permite importul/exportul de date dintr-un fișier Excel.
 • Datele electrice recuperate de la Revit®, sunt utilizate pentru producerea automată a schemelor și integrarea datelor circuitelor în Caneco BT.
 • Caneco BT convertește schemele și documentația tehnică a proiectului într-un fișier dxf (fișier ® AutoCAD).

Bază de date multi-producători

 • Aveți la dispoziție o bază de date cu cataloage multi-producători (Schneider Electric, ABB, Legrand, Siemens, EATON, Hager, General Electric )actualizată în mod regulat și îmbogățită de peste 30 de ani.
 • Configuratoarele multi-producători vă ajută să vă accesorizați protecțiile fără erori.

Neutralitatea în licitații

 • Caneco BT operează cu o metodă brevetată "Pseudo Generic Object" (PGO). Această metodă permite unui proiectant să îndeplinească cerințele de neutralitate în cadrul licitațiilor și consultărilor. Datorită acestei metode, este posibil să alegeți producătorul preferat pentru studii și să produceți o documentație detaliată neutră, fără nicio referire la acești producători și la produsele lor. Acest concept "PGO" face obiectul unei mărci comerciale internaționale și al unui brevet francez.

Avantaje

Calitate și conformitate:

Caneco BT evită intrările multiple consumatoare de timp și reduce astfel riscul de erori.
De asemenea, integrează 17 standarde internaționale (IEC 60364, HD 384, etc.) în motorul său de calcul, împreună cu standardele maritime și de curent continuu.

Economie de timp:

Caneco BT reduce durata fazelor de proiectare datorită introducerii simplificate a datelor și producției automate de documentație.

Reducerea costurilor:

Motorul de calcul efectuează automat cea mai economică dimensionare în conformitate cu standardele aplicabile.

Adaptat la piețele globale:

Caneco BT vî permite să lucrați la proiecte internaționale datorită cataloagelor de materiale ale producătorilor care sunt adaptate fiecărei țări și opțiunilor multi-standard, în mai multe limbi (7 limbi), inclusiv imprimarea documentelor in limba dorită.

Caneco BT în videoclipuri

 Prezentarea Caneco BT

Caneco BT Teaser

Social Media